Zelena Centrala
/ Kaj je Zelena centrala

Zelena centrala je ime za spontani družinski kolektiv svobodnih duhov, ki se vsakodnevno širi, spreminja in prepleta s svojim naravnim in socialnim okoljem. Izhajamo iz naravnega in kulturnega izročila Slovenskih goric in domujemo na posestvu z gozdom, travniki, polji, sadovnjakom, studenci in pticami v Jurovskem Dolu. Naš moto je direktna akcija, želimo delovati za svet, ki je koristen, zdrav in vesel za vsakogar. Želimo spodbujati očaranost, zvedavost, odkrivanje vsakodnevnih čudežev, starodavnih modrosti; verjamemo v vzajemno pomoč in medgeneracijsko solidarnost. Naši projekti, dogodki, akcije in zamisli izražajo naše dojemanje sveta. Radi imamo dediščino, ki so nam jo zapustili predniki. Jemljemo jo kot spodbudo za nenehno nadgradnjo svojih (divjih) misli. Nadeli smo si ime Zelena centrala, ker smo hoteli poudariti našo simbiozo z naravnim okoljem in soljudmi. Želimo sooblikovati platformo, središče, domačno ognjišče za izmenjavo znanj, izkušenj, idej, navdihov in seveda tudi ljubeznive naklonjenosti. Ni nam ime centrala, ker bi želeli karkoli centralizirati. Ustvarjalnost in domišljija nimata mej in prav tako ne moreta imeti zgolj enega centra. Zelena centrala želi biti preprosto ena od stičnih točk za »dobro mislečo alternativo«. Pridite na obisk, pridružite se spontanim akcijam, organizirajte svoje pobude!

STIK.


SODELAVCI.


SPLETNA TRGOVINA.